Arvontasäännöt

Kesäarvonnan säännöt

1. Järjestäjät ja yhteistyökumppanit

Arvonnan järjestäjä: Mediatalo Keskisuomalainen / Keskisuomalainen Oyj, y-tunnus 0174445-8
Arvonnan yhteistyökumppani: Helkama Velox Oy, y-tunnus 2277209-5-5
Mukana kesäarvonnassa ovat seuraavat Mediatalo Keskisuomalaisen tilattavat alue- ja maakuntalehdet: Aamuposti, Etelä-Saimaa, Etelä-Suomen Sanomat, Iisalmen Sanomat, Itä-Häme, Itä-Savo, Keski-Uusimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat, Länsi-Savo, Länsi-Uusimaa, Savon Sanomat, Uusimaa, Uutisvuoksi ja Warkauden Lehti. (myöhemmin lehdet)

2. Palkinnon arvonta

Arvonnassa arvotaan neljä (4) Helkama E3 sähköpyörää Shimano Steps tekniikalla. Yhden pääpalkinnon arvo on 1899 euroa. Lisäksi arvotaan neljä (4) 24” Helkama Jopo-pyörää. (myöhemmin palkinnot). Yhden lisäpalkinnon arvo on 445 euroa. Palkintojen yhteisarvo on 9376 euroa. Arvonnan järjestäjä maksaa palkintojen arvosta arpajaisveron. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi.

Arvonta toteutetaan Mediatalo Keskisuomalaisen alueyhtiöittäin eli arvontaan osallistutaan kampanjassa tilatun lehden ja/tai osallistujan osoitetietojen mukaan. Mikäli arvontaan on osallistuttu toiminta-alueen ulkopuolelta ilman tilausta, lisätään nämä osallistujat pienimpään arvontalistaan. Osallistuvia alueyhtiöitä on neljä (4) ja jokaisella alueella arvotaan yksi (1) E3 sähköpyörä ja yksi (1) 24” Jopo-pyörä. Alueyhtiöt ovat Kaakon Viestintä Oy, Mediatalo ESA Oy, Etelä-Suomen Media Oy ja Savon Media Oy.

Voittajat arvotaan 1.9.2020 ja voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti heidän ilmoittamiinsa puhelinnumeroihin tai sähköpostiosoitteisiin. Jos jotakin voittajaa ei tavoiteta kolmen arkipäivän kuluessa arvonnasta, arvotaan uusi voittaja. Arvonnan järjestäjä ei korvaa palkintoa, mikäli osallistujaa ei tavoiteta tai hän on antanut virheellisen puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen.

Voittajien nimet voidaan julkaista järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden Internet-sivustoilla ja muun kampanjatiedottamisen yhteydessä. Lisäksi palkintojen voittajien kanssa voidaan sopia haastattelun antamisesta ja julkaisemisesta järjestäjän medioissa.

Palkinnot lähetetään voittajille Postin pakettina. Kilpailun järjestäjä vastaa toimituskuluista kotimaassa olevaan osoitteeseen, joka tarkistetaan voitosta ilmoittamisen yhteydessä.

3. Osallistumiskelpoisuus

Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset täysi-ikäiset henkilöt lukuun ottamatta alla mainittuja poikkeuksia.
Arvontaan eivät saa osallistua järjestäjän ja yhteistyökumppanin tai sen tytäryhtiöiden työntekijät eivätkä heidän perheenjäsenensä. Sama henkilö voi osallistua arvontaan vain yhden kerran.

Arvontaan voi osallistua joko tekemällä kampanjaan kuuluvan lehden tilauksen tai täyttämällä sähköisen lomakkeen osoitteessa oma.media.fi/kesa. Arvontalomakkeella osallistuvan henkilön on täytettävä lomakkeen pakolliset kentät. Pakollisia kenttiä ovat yhteystietolomakkeessa yhteystiedot ja sääntöjen hyväksyminen.

4. Osallistumisaika

Arvontaan voi osallistua 1.5.-31.8.2020 välisenä aikana, ellei toisin ilmoiteta. Arvonta voidaan myös lopettaa edellä mainittua päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin. Arvonta tapahtuu 1.9.2020.

5. Järjestäjän vastuu

Arvonnan järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon yhteisarvoa. Arvonnan järjestäjä ja arvonnan tekninen toteuttaja eivät vastaa kolmansista osapuolista johtuvista ongelmista tai arvontaan osallistuvan henkilön tahallisesta tai tahattomasti haitallisesta käyttäytymisestä, eikä mistään näiden takia aiheutuneista vahingoista.

6. Henkilötietojen käsittely

Arvontaan osallistumisen yhteydessä antamiasi henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Lomakkeella ilmoittamasi tiedot tallennetaan Mediatalo Keskisuomalaisen ylläpitämään asiakasrekisteriin. Rekisteriä käytetään Mediatalo Keskisuomalaisen markkinointiin.

7. Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

Kaikki tässä arvonnassa esiintyvä materiaali on suojattu tekijänoikeudella, ellei muuten ilmoiteta. Kaiken materiaalin käyttö on kielletty ilman järjestäjän kirjallista lupaa. Nämä arvontasäännöt koskevat kaikkia osanottajia. Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvontasääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä.

Mediatalo Keskisuomalaisen yleiset kilpailu- ja arvontasäännöt

Onnea kesäarvontaan!